درباره‌ی پارسیا

  1. پارِسیا جریان و کنش‌گر در راه – «ما»یی در حالِ شدن – است. غایتِ این جریان، پاسخ به نیاز و ضرورتِ تاریخیِ تاریخ اکنون، یعنی «بازگشتِ پارِسیا»ست. تحقق این مهم جز با اکسیر نقد حاصل نمی‌گردد. مرادمان از نقد همان تامل درباب خودِ اکنون‌مان (در تئوری و پراتیک) با هدف در راه بلوغ قدم گذاردن است. تنها از رهگذر یک نقد واساختی درونی و درون‌بود است که می‌توانیم اعتماد و اطمینان به خویش را بازیابیم (همان‌گونه که هگل درباره‌ی مدرنیته می‌گوید). مرادمان از تامل همان تاملی است که از راه بازسازی تاریخیِ هستی‌مان در زمان حاضر مفصل‌بندی می‌شود. از رهگذر آن نقد و این تامل است که امکان و استعداد دست‌یابی به خودآیینی یا بلوغ حاصل می‌گردد. هگل بلوغ را فعلیت‌بخشیدن به‌خود و به‌عنوان هستی اصیل فرد در مقام عامل و کارگزاری اخلاقی تعریف می‌کند، در مقابل نیچه بلوغ را در مقام غلبه بر خویشتن و فرایند بی‌وقفه‌ی تبدیل فرد به آن‌چه هست – یعنی کارگزاری فرااخلاقی فهم و تصویر می‌کند. چه سوژه‌ی پارِسیایی را سوژه‌ای اخلاقی و یا فرااخلاقی فرض کنیم، برای تحقق آن لاجرم از گام نهادن در راه بلوغ (تامل نقادانه در خود) هستیم. تنها با گام نهادن در مسیر نقد و تغییر است که به گفته‌ی نیچه می‌توانیم از خود به‌عنوان نوعی مشکل و مسئله آگاه شویم، و با امتناع و تخطی از خودِ «واقعا موجود»مان سوژه‌شدگی را تجربه کنیم. پس، پارِسیا در هنگامه‌ی انشقاق در خود و آشتی با خود، خود را می‌آفریند.
  2. فعالیت‌های مرکز پارِسیا در چند محور سامان یافته است: نخست، تدوین و تقریر جریان گفتمان‌/اندیشگی در راه. دوم، تربیت و پرورش کنش‌گر جمعی آینده. سوم، ترویج و تعمیق فرهنگ نقد. چهارم، نشت و رسوب منظر و نظری فرهنگی-زیباشناختی در عرصه‌ی سیاست و مدیریت.
  3. حاملان و عاملان این جریان در راه تمام زنان و مردان آزاد و آزاده‌ای هستند که قصد و عزم کرده‌اند از صغارت خودکرده برون آیند و به‌جای خود، برای خود و به زبان خود سخن بگویند، و جزئی از راه‌حل مشکلات امروز و فردای جامعه‌ی خود باشند، اراده کرده‌اند تاریخ اکنون خود را تقریر کنند و تاریخ در راه خود را تدبیر.
  4. سایت پارِسیا یک سایت خبری نیست. این سایت نمی‌خواهد دیده‌ و شنیده‌شدن اصحاب چهره و صدای امروز جامعه باشد، بلکه می‌خواهد مجرا و واسطه‌ی دیده و شنیده‌شدن رویت‌ناپذیرها و بی‌صدایان باشد. سایت می‌خواهد قلمرو قلم کسانی باشد که آن خط نبشتی که هم خود خواندی و هم غیر؛ آن خط که با خطر تفکرکردن و خلق امر جدید سرشته است.

 

سردبیر و مدیرمسئول : بامداد حسین خانی

بیشتر بخوانید

1 دیدگاه. نقد و نظر

 • سلام
  هدفی بسیار ارزشمند برگزیده‌اید و حرکت در مسیری دشوار و البته اجتناب‌ناپذیر را در پیش گرفته‌اید.
  امیداورم در این راه پیروز باشید.

فهرست